JIG

SAURY MICRO & LIGHT JIG

CANDY METAL BAIT - SARDINIA2

CANDY METAL BAIT - TUNGSTEN SAURY

METAL JACK - Micro & Light Jig

MARSTUNE THE JOKER - Slow Alloy Jig

MARSTUNE KING BAT - Slow Alloy Jig

  

Subscribe Newsletter